Všeobecné

Co je to finanční zneužívání? Tento jeden druh domácího násilí je mnohem častější než fyzické týrání